Kalendarz Social Media Ninja 2019

Nowy Rok, Nowy Kalendarz! Niezb?dny w codziennej pracy ka?dego marketingowca.

Dlaczego kalendarz social media jest tak istotny? ?wi?ta (te typowe i te troch? mniej), wa?ne wydarzenia i premiery to tematy, które warto poruszy? w mediach spo?eczno?ciowych. A wi?c… do dzie?a! Nie ma co czeka? do ostatniej chwili. Planuj?c publikacj? tre?ci naprzód, ka?dy social media ninja mo?e by? pewien, ?e nie pominie niczego interesuj?cego. Nawi?zywanie do okazji, jakimi ?yje spo?eczeństwo skupione wokó? prowadzonej marki sprawia, ?e tre?ci s? bardziej?atrakcyjne.

Sprawd?, zaplanuj to, co si? da i… trzymaj r?k? na pulsie. Oprócz wcze?niej znanych okoliczno?ci, 2019 rok mo?e obfitowa? przecie? w wiele niespodzianek. A te warto wykorzysta? w ramach Real Time Marketingu ?


STYCZE?
1.01. – Nowy Rok
6.01. – Trzech Króli / Pocz?tek Karnawa?u
7.01. – Z?ote Globy
10-27.01. – Mistrzostwa ?wiata szczypiornistów
13.01. – 27. Fina? WO?P
14.01. – Pocz?tek ferii zimowych
15.01. – Dzień Wikipedii
18.01. – premiera filmu Glass
21.01. – Dzień Babci / Blue Monday / ca?kowite za?mienie ksi??yca
22.01. – Dzień Dziadka
27.01. – Mi?dzynarodowy Dzień Pami?ci o Ofiarach Holokaustu
28.01. – Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych
31.01. – Mi?dzynarodowy Dzień Przytulania

LUTY
2.02. – Dzień ?wistaka
3.02. – 53. Super Bowl
4.02. – urodziny Facebooka (2004)
8.02. – premiera filmu Faworyta
9.02. – Dzień Pizzy
10.02. – Grammy
12.02. – powrót ligi mistrzów – pierwsze spotkanie 1/8 fina?u
14.02. – Walentynki / YouTube (2005) / Liga Mistrzów
15.02. – Dzień Singla/premiera gry Far Cry New Dawn / premiera filmu Green Book
17.02. – Dzień Kota
23.02. – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresj?
25.02. – Gala Rozdania Oscarów
27.02. – ?wiatowy Dzień Organizacji Pozarz?dowych
28.02. – T?usty Czwartek

MARZEC
2.03. – ostatnia sobota karnawa?u
5.03. – Ostatki (?ledzik) / Dzień Te?ciowej / Dzień Dentysty
8.03. – Dzień Kobiet / premiera filmu Kapitan Marvel
10.03. – Dzień M??czyzn
15.03. – Dzień Piekarzy i Cukierników
17 .03. – Dzień ?w. Patryka
20.03. – pocz?tek astronomicznej wiosny
21.03. – Twitter (2006) / mecz Austria – Polska w eliminacjach do EURO 2020 / Dzień Wagarowicza
29.03. – Brexit
30/31.03. – zmiana czasu na letni / Godzina dla Ziemi
31.03. – Dzień Backupu (lepszej okazji nie b?dzie!)

KWIECIE?
1.04. – Prima Aprilis
6.04. – ?wiatowy Dzień Sportu
7.04. – ?wiatowy Dzień Zdrowia
11.04. – Polski Dzień Radia
12.04. – Dzień Czekolady
15.04. – Egzamin 8-klasisty
21.04. – Wielkanoc
22.04. – Lany Poniedzia?ek / Mi?dzynarodowy Dzień Ziemi
25 .04. – premiera filmu Avengers: Endgame
26.04. – Pyrkon
22.04. – Mi?dzynarodowy Dzień Ziemi
27.04. – Dzień Grafika

MAJ
1.05. – ?wi?to Pracy
2.05. – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
3.05. – ?wi?to Konstytucji
4.05. – koncert Eltona Johna w Krakowie
6.05. – pocz?tek matur
8.05. – koncert Lenny’ego Kravitza w ?odzi
14-25.05. – 72. Mi?dzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes
18.05. – 64. fina? Eurowizji w Tel Awiwie
26.05. – Dzień Matki / wybory do Parlamentu Europejskiego
27.05. – WordPress (2003)

CZERWIEC
1.06. – Dzień Dziecka / Fina? Ligi Mistrzów w Madrycie
2.06. – Dzień Bez Krawata
9.06. – Zielone ?wi?tki / Dzień Przyjaciela
20.06. – Bo?e Cia?o (czwartek – d?ugi weekend)
21.06. – pierwszy dzień lata / najd?u?szy dzień w roku
23.06. – Dzień Ojca / koniec roku szkolnego
24.06. – koncert Backstreet Boys w Warszawie <3
26.06. – koncert Philla Collinsa w Warszawie

LIPIEC
1.07. – Dzień Psa
4-7.07. – 01.07 Open’er Festival 2019
5.07. – premiera filmu Spider Man: Far From Home
6.07. – ?wiatowy Dzień Poca?unku
10-14.07. – Final Six Siatkarskiej Ligi Narodów
12.07. – koncert Bon Jovi w Warszawie
19.07. – premiera filmu Król Lew
19-21.07. – Sunrise Festival
26-28.07. – Audioriver Festival

SIERPIE?
2-4.08. – OFF Festival
9.08. – premiera filmów Toy Story 4 i Once Upon a Time in Hollywood
15.08. – ?wi?to Wojska Polskiego
21.08. – Koncert zespo?u Metallica
25.08. – Dzień Polskiej ?ywno?ci
31.08. – Dzień Blogów

WRZESIE?
1.09. – rozpocz?cie roku szkolnego
12.09. – Mistrzostwa Europy w siatkówce m??czyzn
13.09. – Dzień Programisty
16.09. – Oktoberfest
20.09. – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
22.09. – pocz?tek astronomicznej jesieni / Dzień bez Samochodu
29.09. – Dzień Kawy
30.09. – Dzień Ch?opaka
Snapchat (wrzesień 2011)

PA?DZIERNIK
4.10. – ?wiatowy Dzień Zwierz?t
6.10. – Instagram (2010) / ?wiatowy Dzień U?miechu
14.10. – Dzień Nauczyciela / Dzień Edukacji Narodowej
22.10. – Dzień CAPS LOCKA
25.10. – Dzień Kundelka / Dzień Ustawy o Ochronie Zwierz?t
31.10. – Halloween

LISTOPAD
1.11. – ?wi?to Zmar?ych
2.11. – Zaduszki
11.11. – ?wi?to Niepodleg?o?ci
14.11. – Dzień Seniora
29.11. – Black Friday
30.11. – Andrzejki

GRUDZIE?
2.12. – Cyber Monday
4.12. – Barbórka
5.12. – Mi?dzynarodowy Dzień Wolontariusza
6.12. – Miko?ajki
10.12. – Dzień Bota
14.12. – LinkedIn (2002)
19.12. – premiera nowego filmu Star Wars
21.12. – pocz?tek astronomicznej zimy / najkrótszy dzień w roku / Dzień Orgazmu
24.12. – Wigilia Bo?ego Narodzenia
25.12. – Bo?e Narodzenie (pierwszy dzień ?wi?t)
26.12. – Bo?e Narodzenie (drugi dzień ?wi?t)
31.12. – Sylwester

Brak pomys?u na dany dzień? Skorzystaj z kalendarza ?wi?t nietypowych na 2019 rok, np. tego.

[G?osów: 3   Average: 5/5]
Content & Social Media Manager, Kulturoznawca, Fotograf. Wbrew panuj?cej na Facebooku tendencji, stara si? pojawi? na wi?kszo?ci wydarzeń, w których bierze udzia? (zw?aszcza tych zwi?zanych z social mediami, podró?ami i fotografi?). Kolegów z pracy zara?a ?miechem i rzadko gasn?cym entuzjazmem.

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami