Szkolenia Facebook AdsReklama na Facebooku

FACEBOOK DLA TWOJEGO BIZNESU

Facebook mo?e sprzedawa?! Trzeba go tylko umiej?tnie wykorzysta?.?Zapraszamy na szkolenia indywidualne. Zamiast opowiada? o niesamowitym potencjalne Facebooka i wszystkich jego mo?liwo?ciach, skoncentrujemy si? na tym, co jest istotne dla Ciebie i dla Twojego biznesu. Podpowiemy Ci mi?dzy innymi:

 • jak pozyskiwa? odbiorców w Twojej bran?y,
 • jak budowa? i anga?owa? w?asn? spo?eczno??,
 • jakie tre?ci i w jakiej formie publikowa? na Facebooku,
 • jak tworzy? efektywne kampanie reklamowe (rodzaje kampanii, formaty reklamowe, grupy odbiorców, w tym remarketing),
 • jak zwi?kszy? ruch i konwersje na Twojej stronie www dzi?ki Facebookowi,
 • co konkurencja robi dobrze, a co ?le – czym warto by? si? inspirowa?, a czego powiniene? unika?,
 • oferujemy szkolenia podstawowe oraz zaawansowane.

 

Wszystkie szkolenia prowadz? nasi pracownicy – osoby, które na co dzień realizuj? kampanie reklamowe na Facebooku (aktualna wiedza gwarantowana!) i maj? do?wiadczenie w dzia?aniach social media dla rozmaitych bran?.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE FACEBOOK ADS?

Szkolenia z systemu reklamowego Facebooka kierujemy do:

 • naszych klientów i ich pracowników;
 • osób, które chcia?yby samodzielnie prowadzi? dzia?ania reklamowe na Facebooku dla swojego biznesu;
 • osób, które zlecaj? dzia?ania reklamowe agencji, ale chcia?yby mie? wi?ksz? ?wiadomo?? tego, za co p?ac?;
 • pracowników agencji interaktywnych (ch?tnie dzielimy si? wiedz? nawet z nasz? konkurencj?;)).
[G?osów: 1   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami