Szkolenia Google AdWordsPodstawy skutecznej reklamy

Kampanie Google Adwords

Chcia?by? pozna? system reklamowy Google od podszewki??Zapraszamy na szkolenie z naszym ekspertem, który dysponuje wieloletnim do?wiadczeniem w prowadzeniu kampanii AdWords dla klientów z ró?nych bran?, w Polsce i za granic?. Gwarantujemy, ?e teoria b?dzie tylko wst?pem!

PROGRAM SZKOLENIA GOOGLE ADWORDS:
 • Podstawowe poj?cia z zakresu AdWords,
 • Zmienne bior?ce udzia? w e-marketingu,
 • Tworzenie strategii,
 • KPI i Cele.
 • Jak dzia?a Google AdWords?
 • Rodzaje kampanii reklamowych Google AdWords,
 • Ograniczenia Google AdWords.
 • Tworzenie konta AdWords,
 • Struktura konta i MCK,
 • Tworzenie struktury kampanii reklamowej,
 • Rodzaje dopasowań s?ów kluczowych i ich znaczenie,
 • Wynik jako?ci,
 • Statystyki kampanii,
 • Opcje kampanii,
 • Optymalizacja kampanii,
 • Integracja z Google Analytics,
 • Integracja z Google Search Console,
 • Integracja z Google Optimize.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE GOOGLE ADWORDS?

Na szkolenie Google AdWords zapraszamy:

 • naszych obecnych klientów, którzy chcieliby pozna? bli?ej Google AdWords – spa? spokojnie, wiedz?c doskonale za jak? prac? p?ac? :);
 • pracowników firm, którzy rozpoczynaj? swoj? przygod? z systemem reklamowym Google.

Szkolenia maj? charakter zamkni?ty. Ka?de charakteryzuje si? indywidualnym podej?ciem – przechodz?c do praktyki, koncentrujemy si? na Twoim biznesie. Je?li jeste? zainteresowany, daj nam zna? czy potrzebujesz warsztatów indywidualnych czy grupowych (dla zespo?u pracowników).

[G?osów: 2   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami