Praca do??cz do naszego kreatywnego ?wiata

Oferty pracy

Aplikuj do nas

Zainteresowany ofert? pracy?
Wy?lij CV/list motywacyjny/portfolio na adres: cv@www.dbsweets.com,

dostarcz dokumenty osobi?cie

W temacie wiadomo?ci prosimy o podanie nazwy stanowiska.

DO??CZ DO NAS!PRACA, KTóR? POKOCHASZ?

Rzadko kiedy jeste? offline? Marzysz o pracy pe?nej wyzwań? Chcesz przyczynia? si? do rozwoju marek z ca?ej Polski? Celebrowa? ma?e i du?e sukcesy w wy?mienitym gronie (tak, tak to o nas ;)) – wy?lij nam swoje CV/portfolio/krótki list motywacyjny i do??cz do zespo?u www.dbsweets.com! Zerknij na lewo kogo szukamy – mo?e w?a?nie Ciebie?

Bez do?wiadczenia?

Nie masz ?adnego do?wiadczenia, a portfolio twoich prac jest zupe?nie puste? Mimo to bardzo chcia?by? pracowa? na konkretnym stanowisku? Mo?esz si? wykaza?! Wy?lij nam CV wraz z listem motywacyjnym i rozwi?zaniem zadania, które widnieje w danej ofercie pracy. Zainteresuj nas, zaskocz! Wierzymy, ?e masz talent – je?li to udowodnisz, spotkamy si? na 3-miesi?cznym, p?atnym sta?u, a potem… kto wie! Jedno jest pewne, nie lubimy po?egnań ??

Ciekawe projekty, ciekawi Klienci, ciekawy zespó?!

W www.dbsweets.com pracujemy przy projektach z rozmaitych bran?. Medycyna, motoryzacja, ezoteryka, us?ugi kosmetyczne… dla ka?dego co? ciekawego!

Nasz zespó? tworz? specjali?ci, a jednocze?nie ludzie o ró?norodnych zainteresowaniach, pogl?dach, o odmiennym stylu ?ycia – to stanowi o naszej sile! Nie nudzimy si?, a nasze burze mózgów bywaj? silne i porywiste. Spogl?damy na ?wiat, marki, firmy z ró?nych perspektyw – dorzu? swój punkt widzenia, do??cz do nas i pomó? w wyborze najlepszych opcji dla Klientów!

[G?osów: 0   Average: 0/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Skontaktuj si? z nami