Opis

[G?osów: 0   Average: 0/5]
Podsumowanie
Klient:
Helimed
Typ realizacji:
strona internetowa,
Opinia klienta:
Rekomendujemy agencj? interaktywn? www.dbsweets.com jako firm?, któr? cechuje profesjonalizm oraz najwy?sza jako?? oferowanych us?ug. Jeste?my zadowoleni z przebiegu oraz efektów dotychczasowej wspó?pracy. www.dbsweets.com cenimy za rzetelno??, nieszablonowe podej?cie do realizowanych zadań, doskona?y kontakt z klientem oraz zrozumienie jego potrzeb. Przygotowana strona w pe?ni sprosta?a naszym oczekiwaniom.

Piotr Zachariasiewicz, Dyrektor Wykonawczy Helimed

Podziel si?:

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami