Opis

Kluczowym celem obecno?ci Szpitala Powiatowego w Zawierciu na Facebooku jest budowa pozytywnego wizerunku jako zaufanej placówki zdrowia publicznego. Fanpage pe?ni równie? funkcj? informacyjn? dla pacjentów – to tutaj pojawiaj? si? naj?wie?sze wiadomo?ci na temat badań czy nowych inwestycji. Zgodnie z ?yczeniem klienta, wszystkie dzia?ania prowadzimy organicznie, bez udzia?u p?atnych kampanii reklamowych (Facebook Ads).

Szpital Zawiercie na Facebooku

[G?osów: 3   Average: 3.7/5]
Podsumowanie
Klient:
Szpital Powiatowy w Zawierciu
Data realizacji:
07.2019 - obecnie
Typ realizacji:
social media,
Podziel si?:

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami